Türkiye Yeşil Fonu için 155 milyon dolarlık anlaşma

Örnek Resim

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde, Dünya Bankası (IBRD) ile 155 milyon ABD Doları tutarındaki “Türkiye Yeşil Fonu” kredi sözleşmesine imza attı. Fonun toplam büyüklüğünün 405 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.

Projenin 155 milyon dolar tutarındaki Dünya Bankası kredisinin yanı sıra 100 milyon dolarlık kısmı fon seviyesinde, 150 milyon dolarlık kısmı da firma seviyesinde olmak üzere toplamda 405 milyon dolar özkaynak tutarına ulaşması hedefleniyor.

“Yeşil kalkınma hedeflerimize ulaşılmasında itici bir güç olacak”

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, “2021 yılında Paris Anlaşması’nı onayladık ve Yeşil Kalkınma Devrimini başlatarak 2053 net sıfır emisyon hedefimizi açıkladık. Net sıfır emisyonlu bir ekonomiye geçiş önemli miktarda ve uzun vadeli yatırımı gerektirmektedir. Bu yolda kamu finansmanının yanı sıra özel sektör finansmanın da seferber edilmesi çok önemlidir. Bu bağlamda, Dünya Bankası’ndan sağlanan finansman ile TSKB tarafından uygulanacak Türkiye Yeşil Finans Projesinin yeşil kalkınma hedeflerimize ulaşılmasında itici bir güç olacağına inanıyorum. Ayrıca; projenin önemli ölçüde yeni girişim sermayesi yatırımı imkanı yaratacak olması sermaye piyasalarımızın geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. İlerleyen dönemde ülkemizin yeşil dönüşümünün desteklenmesinde Dünya Bankası ve diğer kalkınma ortaklarımız ile güçlü işbirlikleri kurmaya devam edeceğiz” dedi.

“İklime dirençli ekonomiye geçişi destekleyecek”

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, “Yeşil Finansman Projesi nihai olarak düşük karbonlu ve iklime dirençli bir ekonomiye geçişi destekleyecek, finansal sektörün çeşitlendirilmesine katkıda bulunacak ve uzun vadeli finansman, sermaye piyasaları ve istihdam yaratma için yerli kaynakların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Önerilen yapı ve sermaye piyasası araçları üzerindeki odak sayesinde, proje özel sermayeyi çekme ve piyasa yaratma konusunda önemli bir potansiyele sahiptir” şeklinde konuştu.

“Yeşil dönüşüm sürecindeki şirketleri destekleyeceğiz”

Anlaşmaya ilişkin bilgi veren TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantisiyle Dünya Bankası’ndan temin ettiğimiz 155 milyon ABD doları tutarındaki kredi ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla bir girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu’nu kuracağız. Dünya Bankası ile uzun süredir üzerinde titizlikle çalışarak geliştirdiğimiz bu model kapsamında Türkiye genelinde yeşil dönüşüm sürecindeki şirketleri sermaye yatırımı yoluyla destekleyeceğiz. Sermaye piyasalarımızda iklim finansmanına yönelik kaynakların çeşitliliğini, miktarını ve en önemlisi çarpan etkisini artıracak fonun hayata geçmesini sağlayan Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Dünya Bankası’na TSKB’ye duydukları güven ve değerli iş birlikleri için çok teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Proje büyüklüğünün 405 milyon dolar tutarına ulaşmasını hedefliyoruz”

Türkiye Yeşil Fonu kapsamında, yatırım yapılacak firmalar düzeyinde ilave 250 milyon ABD doları özel sektör sermayesi sağlamayı, böylelikle sermaye niteliğindeki proje büyüklüğünün 405 milyon dolar tutarına ulaşmasını hedeflediklerini belirten TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Türkiye Yeşil Fonu, yatırım yapılacak şirketlere özkaynak finansmanı yoluyla ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki ticari risklerin yönetilmesi, rekabet gücünün korunması ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş doğrultusunda stratejik planlamanın oluşturulmasına katkı verecek. Böylelikle, şirketlerimizin bu yol haritası doğrultusunda daha odaklı ve dengeli bir borçlanma yapısına erişmelerine olanak sunacağız. Ülkemizin Net Sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda şirket stratejilerinin etkin şekilde oluşturulması için fonun yatırım yapacağı şirketlerde ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetişim) sistemleri kurularak hedefler belirlenmesi ve raporlama uygulamalarının başlatılması da sağlanacak. Tüm bu yönleriyle girişim sermayesi yatırım fonu pazarında bir ilk olan bu projemizle iklim çatısı altında kapsayıcılık da destekleyici bir unsur olacak ve fırsat eşitliğinin önceliklendirilmesi gözetilecek” ifadelerini kullandı.

“Yeşil ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi yatırım fonu olacak”

TSKB olarak iklim değişikliği ile mücadele ve karbonsuzlaşma konusunda önemli bir aktör olmanın yanı sıra yapılan düzenlemelere de aktif katkı sağladıklarını vurgulayan Murat Bilgiç, “Başta Ulusal Katkı Beyanımız olmak üzere içinde Bakanlıklarımızın, BDDK ve SPK’nın da bulunduğu düzenleyici kuruluşlarımızın Emisyon Ticaret Sistemi, İklim Kanunu ve Ulusal Taksonomi alanındaki çalışmalarını ve yol haritalarını çok önemli buluyoruz. 12. Ulusal Kalkınma Planı da 2024-2028 dönemi için bizlere somut bir yön gösteriyor. Türkiye Yeşil Fonu iklim risklerinin etkilerini kapsayıcılıkla gözeten çıktıları açısından, ülkemizin yeşil dönüşümüne ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarına katkı sağlayacak bir ekosistem oluşturacak. Bu fonun, ülkemizde ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan, yeşil ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi yatırım fonu olacağına da dikkat çekmek isterim. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Dünya Bankasına Bankamıza duydukları güven için tekrar teşekkür ederken, TSKB olarak Türkiye Yeşil Fonu gibi yenilikçi kaynaklarla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nitelikli ve çok boyutlu katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.