Türkiye’de ödeme sistemleri ekosisteminde meslek birlikleri ve dernekleri hangileri?

meslek birlikleri ve dernekleri hangileri

meslek birlikleri ve dernekleri hangileri

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

Türkiye Bankalar Birliği’nin amacı serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin üyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün arttırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, katılım bankacılığı sektörü pazar payının 2025 yılı itibariyle %15’e ulaşması ve sektörün dünya standardında finansal ürün ve hizmet sunar hale gelmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA DERNEĞİ

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında kanun uyarınca Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmetleri sunan, ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsündeki firmaları temsil eden bir sektör derneğidir.