uzaktan_calisma

Şirketlere hibrit çalışma modeli için 10 tavsiye

Omikron varyantı ile vaka sayılarının yeniden zirve yapmasıyla evden veya hibrit çalışma modeline geçiş yeniden başladı.

1992 yılından bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışan anketinden elde ettiği kapsamlı bilgiler ile bir işyerini harika hale getiren unsurların neler olduğunu ortaya koyan ve işyeri kültürü ile çalışan deneyimi konusunda global otorite konumunda bulunan Great Place to Work® Enstitüsü, pandemi günlerinde veya sonrası için evden veya hibrit çalışma modeli stratejisi oluşturma sürecinde yararlı olabilecek 10 önerisini paylaştı.

1. Organizasyonun ileriye yönelik planları yapılırken nelerin işe yaradığı, nelerin daha iyi olabileceği ve iş-yaşam dengesinin nasıl daha iyi hale getirilebileceği konularında çalışanların fikirlerini almak, yere sağlam basan bir strateji geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

2. Yeni çalışma modelini netleştirirken çalışanların bakış açılarından faydalanarak fiziksel bir alanda bir araya gelmelerini gerektiren sebepleri netleştirmek büyük önem taşımaktadır.

3. Çalışanların iş yaşam dengesini korumak için standart bir yaklaşımdan kaçınmak ve gerektiğinde yöneticilerin çalışanlara bireysel düzeyde etkileşim kurmasını sağlayarak çözüm üretmek faydalı olacaktır.

4. Hibrit veya uzaktan çalışma modeli geliştirilirken iş performansı ön planda tutulması gerekse de kendilerine esneklik sunulan çalışanların moral, motivasyonu daha yüksek ve daha mutlu olacakları unutulmamalıdır.

5. Uzaktan çalışabilenlerle çalışamayanların farklı yapıda insanlar oldukları kabul edilmeli ve rollere eşit değer vererek her birinin diğerinin yaşadığı zorlukların farkında olması sağlanmalıdır.

6. Liderlerin rahatlatıcı yaklaşımı ve uzaktan çalışma konusunda yapılan hazırlıklar, yataktan kalkıp işin başına oturmaları için çalışanlara destek sunma açısından kritik bir öneme sahiptir. Şeffaflık ve açıklık bu bakımdan çok önemlidir. Hibrit bir modelde çalışırken çalışanlar, deneyimlerini paylaşma konusunda kendilerini rahat hissetmeye ve bu sayede, ortaya çıkan sorunları liderleriyle birlikte çözmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

7. Pandemi sürecinde İK profesyonelleri, yaklaşımlarında reaktif bir tutum takınmak zorunda kaldılar. Ancak kapsayıcı bir insan kaynağı stratejisi geliştirip hedeflere yönelik çalışmanın ardından kaydedilen ilerleme üzerine değerlendirmeler yapmaları da gereklidir.

8. Farklı lokasyondaki çalışanların işe ve birbirlerine bağlılığını korumanın yolu, uzaktan çalışma düzeninde diyaloğu güçlendirecek ofis içi uygulamalar geliştirmekten geçmektedir. Bunu başarmanın bir şekli, çalışanın yeni fikirler paylaşmak için online platformlarda bir araya geldiği bir çalışma topluluğu kurma girişimi olabilir.

9. Organizasyonların refah stratejilerini hibrit bir modelde nasıl uygulayacakları üzerine düşünmeleri gerekiyor. Bunu yaparken evden çalışma konusunda kaynak sağlama ve ebeveynlik, farkındalık gibi iş yeri refahı programlarında yaygın olarak yer almayan konuları dikkate almaları gerekmektedir.

10. Özel beceriler gerektiren roller söz konusu olduğunda, uzaktan çalışma olanakları sunabilmek, potansiyel yeni çalışan olasılığını da artırmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda, daha önce ofise uzaklıklarından dolayı işe uygun görülmeyen potansiyel çalışanların artık ekibe katılabileceği unutulmamalıdır.