Ödeme ve elektronik para kuruluşları ile ilgili yeni düzenleme

Örnek Resim

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının “kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK)” kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının düzenleme ve denetimine tabi olan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının KAYİK kapsamına alınmasına karar verildi.