Ödeme hizmetleri ve elektronik para şirketleri için yeni yönetmelik yayımlandı

Türkiye’de fintech ekosisteminin uzun süredir beklediği yasal düzenleme bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ile Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ sektör adına çok önemli düzenlemeler yer alıyor.

Yönetmelik, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına esaslar düzenliyor. Yeni yönetmelikle, 2014 yılında yayımlanan ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Elektronik para kuruluşlarına 5 milyon liralık sermaye şartı

Ödeme şirketleri ve elektronik para kuruluşları için uygulanması beklenen sermaye tutarına ilişkin şartlar da belli oldu. Böylece ödeme şirketleri için 3 milyon TL, epara şirketleri için 5 milyon TL teminat yatırılması gerekecek. Şirketlerin kullanıcı sayısının 50 bini geçmesi durumunda bu rakamlar 2 katı olarak uygulanacak. Müşteri sayısı 50 bin ile 500 bin arasında olanlarda iki katı, 500 bin ile 5 milyon arasında olanlarda 3 katı, 5 milyondan fazla olması halinde ise dört katı olacak.

Ödeme kuruluşları ya da epara şirketlerinin faaliyet izni alabilmesi için başvuru ücreti 500 bin lira lisans ücreti ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, mevduat veya katılım fonu kabul edemeyecek, kredi veremeyecek, ödenmesine aracılık edilen tutarları taksitlendiremeyecek. İşlemin her iki tarafının da Türkiye’de yerleşik olduğu ve Türkiye’de bulunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının kullandığı ödeme işlemleri ile ilgili olarak döviz alım satım işlemi yapamayacak. Döviz alım satım işlemi, işlemin taraflarından birinin yurt dışında bulunması ön şartıyla yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde mümkün olabilecek.

Elektronik para ihraç eden kuruluş, aldığı fon tutarı kadar elektronik parayı gecikmeksizin ihraç edecek. Elektronik para temin etmek üzere elektronik para kuruluşunun temsilcisine verilen fonlar, elektronik para kuruluşuna verilmiş sayılacak.

Elektronik para karşılığında alınan fon için faiz işletilemeyecek ve müşteriye elektronik paranın tutulduğu süreye ve tutara bağlı herhangi bir menfaat sağlanamayacak.

Elektronik para ihraç eden kuruluş, müşterinin talebi üzerine elektronik paranın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri talebi almasının ardından en geç ertesi iş günü sonuna kadar yapmakla yükümlü olacak.

Yönetmeliğin uygulanmasında, elektronik para, elektronik para temin etmek üzere ödeme yapıldığı anda ihraç edilmiş sayılacak.

Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayın

Yönetmelik metninin tamamına ulaşmak için tıklayın