MESS, MEXT’i Azerbaycan’a taşıyacak

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), yeni nesil sendikacılık anlayışıyla üyelerini üretimin ve çalışma hayatının dijital geleceğine hazırlıyor. Bu amaçla 2020 yılında Türkiye’ye kazandırdığı MESS Teknoloji Merkezi (MEXT) kapsamında birçok önemli çalışmayı ve iş birliğini hayata geçirmeye devam ediyor.

MEXT, sahip olduğu 130’dan fazla dijital dönüşüm teknolojileri kullanım senaryosu ile, dünyanın en kapsamlı ve ilk gerçek üretim ortamını sunan bir dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi konumunda bulunuyor.

MESS sahip oluğu kurumsal birikim ve sanayide dijital dönüşüm tecrübesini başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünya ile paylaşıyor.

Bu kapsamda; MESS, sanayide dijital dönüşüm sürecindeki ilk yurt dışı adımını atarak Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı tarafından 2021 yılında kurulan Dördüncü Sanayi İnkılabı Analiz ve Koordinasyon Merkezi ile bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında; MESS sanayide dijital dönüşüm alanında edindiği öncü niteliğindeki tecrübesini Azerbaycan ile paylaşacak ve bu alanda Türk sanayisine verdiği hizmetleri Azerbaycanlı şirketlere de sunacak.

İş birliği çerçevesinde ilk etapta Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri şirketleri için dijital olgunluk değerlendirme çalışmaları yapılacak.

Bunun yanı sıra, Endüstri 4.0 ve yeni nesil teknolojiler merkezinde insan kaynakları odaklı deneyim günleri ve yetkinlik gelişim programları düzenlenecek. Bu çalışmalar vesilesiyle, ticari ilişkilerin güçlenmesi ve dijital dönüşümün sürdürülebilir bir şekilde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Sanayinin dijital dönüşümü için çoklu paydaş ve küresel iş birliği anlayışıyla, sonuç odaklı projelere yoğunlaştıklarını vurgulayan MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem, “Sanayide dijital dönüşüm için kültürel dönüşüme öncülük edecek projeler üretiyoruz. ”

”Bu alanda sahip olduğumuz birikimi ve tecrübemizi küresel paylaşıma açmayı çok önemsiyoruz. Bu bağlamda, güçlü bağlarımız olan Azerbaycan ile imzaladığımız iş birliği anlaşması vasıtasıyla Türkiye–Azerbaycan birlikteliğini dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme odağında bir adım ileriye taşıyoruz.”

”Azerbaycan Dördüncü Sanayi İnkılabı Analiz ve Koordinasyon Merkezi ile WEF Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi sayesinde başlayan ortaklığımız kapsamında yapacağımız projelere somut bir başlangıç adımı attık. İnanıyorum ki yapacağımız her çalışma yeni gelişim alanları için ortak çalışma hevesimiz ile daha da ileriye taşınacaktır” dedi.

MEXT’te dijital dönüşüm yol haritası çiziliyor

MEXT’te; Singapur Ekonomik Kalkınma Ajansı (EDB) tarafından geliştirilen ve WEF tarafından tüm dünyaya tavsiye edilen Smart Industry Readiness Index (SIRI) iş birliği ile dijital dönüşümü başlatmak, ölçeklendirmek ve sürdürülebilir kılmak isteyen şirketlerin mevcut durumu tespit ediliyor.

Devamında, yol haritası çizilerek dijital dönüşümün sağlam bir zeminde hızlanması için uçtan uca destek sağlanıyor. Akabinde sahada yol haritasındaki somut projeleri fiilen hayata geçirmede de teknik danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Metal ve otomotiv sektörü ile başlayan SIRI deneyimleri çimento, tekstil, ilaç, hızlı tüketim sektörlerinin de eklenmesiyle genişliyor. Bugüne kadar yapılan 80’den fazla SIRI çalışmasına olan talebin katlanarak artması öngörülüyor.