Kim Market halka arz sonuçlarını açıkladı

kimt

Geçen hafta talep toplayan Kim Marketler’in halka arzında, 227,5 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşıldı.

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Kim Market) paylarının 16 – 17 Eylül 2021 tarihleri arasında sabit fiyatla gerçekleştirilen talep toplama ve satış sürecine ilişkin sonuçlar açıklandı. 

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL’den 240.000.000 TL’ye artırılması nedeni ile 65.000.000 TL nominal değerli 65.000.000 adet pay halka arz edildi.  Kim Market paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 3,5 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 227.500.000 TL olarak gerçekleşti.

2,62 kat talep geldi

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre toplam filtre edilmemiş 2,62 katına denk gelen 170.523.403 pay karşılığı 193.209 adet emir ile toplam 596.831.910 TL talep toplandı. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra 187.719 adet emir ile 166.336.496 pay dağıtıma konu edilmiş ve 65.000.000 TL nominal değerli paylar satıldı.

Kim Market’in halka arzı kapsamında toplam 187.366 adet yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 331 adet yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 22 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 187.719 yatırımcı 65.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirdi.

close

Gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.