İş Portföy’den bir ilk: İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon

İş Portföy, lojistik sektörü için ‘öncü bir adım’ attı. Taşımacılık sektöründe küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan, Türkiye’nin ilk ve tek fonu “İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon” yatırımcılara sunuldu. İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon, son dönemde önemi artan lojistik sektörünün sunduğu potansiyele yatırımcılarını ortak etmeyi hedefliyor.

Küresel talebin artışı, dijital dönüşüm ve tedarik ağlarının yeniden yapılanmasını gerekli kılan gelişmeler taşımacılık sektörünün hızla büyümesini sağlayıp önemli bir yatırım değerini de beraberinde getiriyor. Küresel lojistik pazarı 2021’de yaklaşık 9 milyar 525 milyon ABD doları değerine ulaştı. Dijitalleşmeyle birlikte pazarın 2027 yılına kadar 13 milyar 326 milyon ABD doları bir değere ulaşması bekleniyor.* Ekonomi ve ticaret hacmi büyüdükçe taşımacılığa olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Kara yolu, deniz yolu, demir yolu, hava yolu taşımacılığı talebi karşılamak için yeni yatırımlar yaparak kapasitelerini artırıyor. Çağın yeni düzenine adapte olmak üzere tasarlanan İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak; ulaştırma ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçileri ile hizmet sağlayıcılarının sermaye piyasası araçlarına yatırım yapıyor.

TEFAS’a üye tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilen İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon ile tedarik zincirinin yeniden şekillendiği ve dijitalleşmenin hızlandığı günümüz dünyasında değeri bir kez daha anlaşılan geleneksel bir pazara uzman bir bakış açısıyla yatırım yapmak İş’te bu kadar kolay olacak!

Türkiye’nin ilkleri gerçekleştiren öncü portföy yönetim şirketi İş Portföy olarak tematik fon yelpazesini çeşitlendirme ve sektörde öncü rolünü sürdürme hedefinde olduklarını ileten İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan; “Teknoloji, tarım, yenilebilir enerji, sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği temalarına dayalı yenilikçi ve özgün yatırım fonları ile Türkiye’de ilklere imza atan İş Portföy olarak bu kez de küresel ölçekte ulaşım ve lojistik sektörüne yatırım yapma olanağı sunan yeni fonumuzla bir fark yarattık. Pandemi sebebiyle ertelenmiş küresel talepteki büyük artış küresel tedarik zinciri üzerinde baskı oluşturmakta ve bu talebin karşılanması adına tedarik zincirinin önemli bir bileşeni olan taşımacılık sektörünün hızla büyüdüğü gözlenmektedir. Yüksek bir yatırım değeri taşıdığını düşündüğümüz ulaştırma ve taşımacılık alanlarında küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketleri portföyüne dahil edecek olan İş Portföy Taşımacılık Değişken Fonu’muzu yatırımcılarla buluşturuyoruz.” dedi.

İş Portföy olarak tematik fon yelpazelerini hızla genişlettiklerini ve bu türdeki fonlara yoğun ilgi görüldüğünü belirten Sezercan; “2021-2022 yılları arasında kurduğumuz 13 adet perakende fonumuzun 8 tanesi tematik fon kategorisinde olurken, bu fonların 5 tanesinin kuruluş aşamasında ilk ve tek olma özelliği taşıması, söz konusu girişimimizin yenilikçi özelliğini ortaya koymaktadır. Bu anlamda sektöre öncülük etmiş olmaktan ve sektörde standartları yükseltmekten de ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Mart 2022** itibarıyla ürün yelpazemizde toplam büyüklüğü 4,6 milyar TL’ye ulaşan 11 adet tematik yatırım fonumuz yer alıyor. Sadece 2021 yılında kurduğumuz tematik fonlarımız ise şimdiden 2,2 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Yönettiğimiz yatırım fonlarının yaklaşık olarak %10’u artık tematik fonlar diyebiliriz. 2019 yılı başında tematik fonlarımızın büyüklüğünün 231 milyon TL ile toplam büyüklüğümüzün içinde çok sınırlı bir yer kapladığı dikkate alındığında, bu alandaki gelişimimizin oldukça hızlı olduğu da görülebilecektir. Sektördeki tematik fon ürünleri ise Mart 2022** itibarıyla bizim hesaplarımıza göre 18,4 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır ve İş Portföy olarak bu yenilikçi alanda %25 paya sahip olmak bizim için çok önemli. Yenilikçi tematik fonların yatırım felsefesine ilişkin farkındalığı yükseltmeyi ve bu alandaki liderliğimizi de sürdüreceğiz.” dedi.