Dijital bankacılıkta aktif kullanıcı sayısı 78 milyona dayandı

Türkiye Banka Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Ekim-Aralık 2021 dönemi içinde toplam (bireysel ve kurumsal) aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 77 milyon 932 bin kişiye ulaştı.

Bu sayının 2 milyon 764 bin kişisi “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken, 65 milyon 954 bin kişisi “sadece mobil bankacılık” işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 9 milyon 214 bin kişi olarak açıklandı. 

Toplam (bireysel ve kurumsal) aktif dijital bankacılık müşteri sayısında bir önceki yıla göre 12 milyon 255 bin kişi artış yaşandı. 

2021’in son çeyreğinde en az bir kez giriş yapan kişi sayısı 74,5 milyon

Ekim-Aralık 2021 dönemi içinde az bir kez giriş (log-in) işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 74 milyon 521 bin kişi oldu. Bu sayının 2 milyon 116 bin kişisi “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken 63 milyon 995 bin kişisi “sadece mobil bankacılık” işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 8 milyon 409 bin kişi.

Aktif bireysel dijital bankacılık müşterileri yaklaşık 50 milyon erkek (yüzde 67), 24,5 milyon kadın (yüzde 33) müşterilerden oluşuyor.

TBB’nin dijital bankacılık verilerini paylaştığı açıklamanın devamında şu ifadeler yer alıyor:

“Ekim-Aralık 2021 dönemi içinde aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 29 milyon 925 bin kişi ile 36-55 yaş grubu almaktadır. Bunu, 20 milyon 945 bin kişi ile 26-35 yaş grubu, 14 milyon 511 bin kişi ile 18-25 yaş grubu izlemektedir.

Ekim-Aralık 2021 dönemi içinde az bir kez giriş (log-in) işlemi yapmış aktif kurumsal dijital bankacılık müşteri sayısı 3 milyon 411 bin kişidir.

İnternet bankacılığı istatistikleri

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı ve en az bir kez giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı Aralık 2021 itibariyle, 81 milyon 689 bin kişidir. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı ise 24 milyon 405 bin kişidir.

Ekim-Aralık 2021 dönemi içinde en az bir kez internet bankacılığı giriş işlemi yapmış aktif bireysel müşteri sayısı 10 milyon 525 bin kişidir. Bu miktar kayıtlı olan toplam bireysel müşteri sayısının yüzde 13’ünü oluşturmaktadır.

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış kurumsal müşteri sayısı, Aralık 2021 itibariyle 5 milyon 185 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Bunların 1 milyon 452 bini (yüzde 28’i) Ekim-Aralık 2021 dönemi içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmıştır. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış kurumsal müşteri sayısı ise 2 milyon 276 bin kişidir.

İnternet bankacılığı için kayıt yaptıran ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam (bireysel ve kurumsal) müşterilerin yüzde 14’ü Ekim-Aralık 2021 döneminde en az bir kez internet bankacılığı işlemi yapmıştır. Toplam (bireysel ve kurumsal) aktif müşteri sayısı bir önceki döneme göre 518 bin kişi artarken, bir önceki yıla göre 466 bin kişi azalmıştır.

Finansal İşlemler

Ekim-Aralık 2021 dönemi itibariyle, internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 123 milyon, tutarı ise yaklaşık 3 trilyon TL’dir.

EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, 2 trilyon 73 milyar TL işlem hacmi ve 69 milyon işlem adedi ile finansal işlemler arasında en büyük paya sahip olmuştur (finansal işlem hacminin yüzde 69’u). İkinci sırada 673 milyar TL’lik işlem hacmi ve 18 milyon işlem adedi ile yatırım işlemleri bulunmaktadır.

İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan toplam finansal işlem adedi bir önceki döneme göre 12 milyon adet artarken, bir önceki yıla göre ise değişmemiştir. Toplam işlem hacmi ise bir önceki döneme göre 895 milyar TL artarken, bir önceki yıla göre 1 trilyon TL artmıştır.

Yatırım İşlemleri

Ekim-Aralık 2021 dönemi itibariyle gerçekleştirilen yatırım işlemleri hacminde birinci sırayı, 213 milyar TL ve 2,7 milyon işlem adedi ile döviz işlemleri almıştır. Bunu, 174 milyar TL ve 11,5 milyon adet ile hisse senedi işlemleri izlemektedir.

En yüksek ortalama işlem hacmi 118 bin TL ile VİOP işlemlerinde gerçekleşmiştir. Bunu 100 bin TL’lik ortalama işlem hacmi ile repo işlemleri, 82 bin TL’lik ortalama işlem hacmi ile vadeli hesap işlemleri takip etmiştir.

Ekim-Aralık 2021 döneminde internet bankacılığı kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 113 bin, hacmi 3 milyar 605 milyon TL’dir. Aynı dönem içinde gerçekleştirilen sigorta satışı adedi 55 bindir.

Mobil Bankacılık İstatistikleri

Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı(bireysel ve kurumsal) Aralık 2021 itibariyle 117 milyon 226 bin kişidir. Bunların 75 milyon 168 bin kişisi (yüzde 64’ü) Ekim-Aralık 2021 dönemi içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmıştır. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış mobil bankacılık müşteri sayısı ise 87 milyon 152 bin kişidir.

Toplam (bireysel ve kurumsal) aktif müşteri sayısında bir önceki döneme göre 4 milyon 513 bin kişi, bir önceki yıla göre 12 milyon 668 bin kişi artış olmuştur. Ekim-Aralık 2021 dönemi itibariyle, mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 1,3 milyar, tutarı ise 5 trilyon 833 milyar TL olmuştur. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin yüzde 56’sını, yatırım işlemleri ise yüzde 35’ini oluşturmuştur.

Ekim-Aralık 2021 döneminde mobil bankacılık kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 3 milyon 64 bin, hacmi 62 milyar TL’dir. Aynı dönem içinde gerçekleştirilen sigorta satışı 2 milyon 473 bin adettir.

Bu raporda yer alan istatistikler, Türkiye Bankalar Birliği üyesi ve internet bankacılığı hizmeti veren 28 banka ile mobil bankacılık hizmeti veren 22 banka verisinden oluşmaktadır.”