Çocuklara birikim ve yatırım bilincini nasıl kazandırabilirsiniz?

Ülkelerin ekonomileri, bireylerin ekonomik davranışlarına göre şekillenir. Özellikle gelişmiş ülkelerin güçlü finansal yapılarının ardındaki gerçeklerin başında bireylerin sahip oldukları harcama ve tasarruf etme bilinci yatar. Toplumun en küçük yapı taşı olan bireylerin finansal davranışları hanelerin finansal davranışlarını, hanelerinki de toplumun ekonomik profilini ortaya çıkarır. Bu denklemde, çocuklara para yönetimi, tasarruf etme alışkanlığı ve harcama konusunda doğru eğitim verilmesi en önemli değişkenler olarak karşımıza çıkar. Peki, çocuklarınıza birikim ve yatırım bilincini ile para yönetimini doğru bir şekilde aşılamak için neler yapmalısınız, hangi adımları atmalısınız?

İlk adım: Çocuğunuza paranın önemini, bir ‘araç’ olduğunu öğretin!

Çocuklarınıza birikim ve yatırım bilincini kazandırmak için ilk yapılması gerekenlerin başında para kavramını doğru bir şekilde açıklamanız geliyor. Paranın ne işe yaradığının, nasıl kazanıldığının erken yaşta doğru bir şekilde öğretilmesi çok önemlidir. Bu noktada altı çizilmesi gereken en önemli detay paranın ihtiyaçların karşılanması için bir ‘araç’ olduğudur. Burada araç ile amaç kavramları arasındaki ince çizgiyi çok doğru açıklamak gerekir.

Eğitimin ailede başladığı, bireylerin çoğu zaman ailelerinden öğrendikleri davranış biçimini yetişkinlik döneminde tekrarladığı gerçeğinden hareketle bu durum finansal davranışlar için de geçerli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çocuklarınıza paranın işlevini doğru bir şekilde aktardıktan sonra ailesi olarak bu öğretilerinizi sizin de uygulamanız çok önem taşır.

Harcama deneyimi için çocuğunuza fırsat tanıyın ve harçlık verin!

Para kavramını açıkladıktan sonraki doğru adımınız ise deneyimlerden faydalanmak olabilir. Bunun için de harçlıklar vererek çocuğunuzun kendi ihtiyaçlarını karşılarken parayı bir araç olarak deneyimleme fırsatı vermiş olursunuz. Harçlıklar, çocuklarınız için finansal özgürlüğün ilk adımlarıdır. Ancak harçlığın tutarı çocuğunuzun ihtiyaçları doğrultusunda olmalıdır.

Çocuklarınıza birikimin önemini açıklarken kumbaralardan faydalanın!

Harçlık verme aşamasıyla birlikte harcama bilincinin yanı sıra tasarruf bilincini aşılama fırsatına da erişmiş olursunuz ki bunun için de en büyük destekçiniz kumbaralardır. Harcamalarından artan tutarları tasarruf edebileceğini kumbaralar ile öğretebilirsiniz. Böylece, çocuklarınızın daha büyük ihtiyaçlarını karşılamak için birikimin gerekli olduğunu vurgulamış olursunuz. Birikimlerin değerlendirilmesi aşamasında çocuğunuzu doğru yönlendirmeniz de önemlidir. Birikimlerin gelecek için gerekli olduğunu öğretebilmek için birikimlerin doğru zamanda ve doğru şeyler için harcanmasında yol göstermeniz de bir başka önemli ebeveyn davranışıdır.

Çocuğunuz için yatırım yapın ve çocuğunuza örnek olun!

Özellikle de ilerleyen yaşlardaki çocuklarınızda yatırım olgusunun yerleşebilmesinde ise sizin davranışlarınız hayati önem taşır. Bunun için de en ideal yöntem çocuğunuz için yatırımlar yapmanızdır. Çocuğunuz için yatırım yapmanızın yanı sıra bunu neden yaptığınızı ona açıklamanız da önemlidir. Çocuğunuzun daha iyi biri eğitim hayatı geçirebilmesi, ilerleyen yıllarda ihtiyaçlarının karşılanması, kısacası daha iyi bir gelecek sahibi olması için bu yatırımların yapılığını onlara basit dilde, anlayabilecekleri şekilde aktarmalısınız. Böylece çocuklar kendilerini finansal anlamda güvende hissedebilecekleri gibi onlar için iyi bir rol model örneği sergilemiş olursunuz.