Gelire Endeksi Senet nedir? GES hakkında bilmeniz gerekenler

KOBİ’lere yönelik ticari alacak sigortasında kapsam genişledi

KOBİ’lere yönelik ticari alacak sigortası, daha fazla işletmeyi destek kapsamına alacak şekilde genişletildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, Devlet Destekli Alacak Sigortası daha fazla orta ölçekli işletmeyi destek kapsamına alacak şekilde genişletiliyor. Daha önce son mali yılda beyan ettiği vadeli yurt içi satışlardan elde ettiği cirosu 125 milyon TL olan KOBİ’leri kapsayan üst sınır, 250 milyon TL’ye çıkarıldı. Böylece Devlet Destekli Alacak Sigortası’ndan faydalanabilecek KOBİ sayısı arttırılarak, daha fazla işletmenin destek kapsamına alınması sağlanmış olacak.

Bu doğrultuda Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın net prim ve azami teminat tarifesi tablosu aşağıdaki şekilde güncellendi.

Buna ek olarak Devlet Destekli Alacak Sigortası yaptırmak isteyen işletmelerin, yurt içi vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre belirlenen alıcı başına 750 bin TL olan teminat üst limiti de 1.000.000 TL’ye çıkarıldı.

Mevcut uygulamada alıcı başına belirlenen azami kredi limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği kredi limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, herhangi bir ek prim alınmaksızın Merkez tarafından arttırılabilmesi imkanı da korundu.

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın azami kredi limiti tarifesi tablosu ise aşağıdaki şekilde güncellendi.

Ayrıca sigorta prim tutarının beş (5) taksite kadar vadeli şekilde ödenmesi düzenlemesi ile EFT, havale, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleri üzerinden taksitlendirme ve ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Yapılan bu düzenlemeler ile KOBİ’lerin ticari alacaklarından kaynaklanan riskler için devlet güvencesi sağlayan Devlet Destekli Alacak Sigortası kapsamı ve etkinliğinin daha da genişletilmesi hedefleniyor.