Kitlesel fonlamada bireysel yatırımcının azami yatırım tutarı artırıldı

kitle-fonlaması

Geçen nisan ayında Sermaye Piyasası Kurulundan lisans alan ilk şirket ile Türkiye’de resmen uygulanmaya başlanan Paya Dayalı Kitle Fonlaması sisteminde yasal dayanak olan tebliğde önemli değişikliklere gidildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kitle fonlaması tebliği yenilenerek Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 2019 yılında paya dayalı kitlesel fonlama olarak yayımlanan kanun yürülükten kaldırılarak;  paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması tebliği olarak yürürlüğe girdi. 

Yeni düzenleme kitle fonlaması şirketlerin sermaye şartından, yatırımcıların yıllık azami yatırım tutarına kadar birçok önemli değişikliği içeriyor.

Kitlesel fonlamada yatırımcı yeni rekoru yenilendi

Kanun 2017’de kabul edildi; 2019 Ekim’de yürürlüğe girdi

Paya Dayalı Kitle Fonlaması, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yasalaşmış; 3 Ekim 2019’de ise Resmî Gazetede Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Yeni tebliğde neler değişti?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kitle fonlaması tebliği yenilenerek Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşların asgari 1 milyon TL tamamının nakden ödenmiş sermaye şartını sağlaması gerekiyor.

Bu kuruluşların; paylarının tamamının nama yazılı olması, ticaret unvanında “Kitle Fonlama Platformu” ibaresinin bulunması, esas sözleşmesinde işletme konusunun münhasıran paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunulmasına aracılık edilmesi olarak belirtilmiş olması ve yönetim kurulunun asgari 3 kişiden oluşması zorunlu olacak.

Kitlesel fonlama
Kitlesel fonlama sistemine ilgi her geçen gün artıyor

Yıllık azami yatırım tutarı artırıldı

Tebliğle, nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilerin, bir takvim yılı içinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami yatırım miktarı 20,000 TL’den 50,000 TL’ye çıkarıldı. Ancak bu sınır 200,000 TL’yi aşmamak kaydıyla, yatırımcının platforma beyan ettiği yıllık net gelirinin %10’u olarak uygulanabilecek. Önceki tebliğde bu sınır 100,000 TL olarak uygulanıyordu.

Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla bir projeye azami 20,000 TL yatırım yapabilecek.

Toplanan fonların aktarılmasından önce girişimci tarafından yeni bir AŞ’nin kurulmuş, limited şirket türündeki girişim şirketleri için AŞ’ye dönüşümün tamamlanarak ticaret siciline tescil ettirilmiş olması ve bu fonların yalnızca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylar karşılığında fonlanan şirkete aktarılması zorunlu olacak. Fonlanan şirketin payları karşılığında yatırımcılardan sağlanan fonların tamamının nakden ödenmiş olması gerekiyor.

Kitlesel fonlamada bir şirkete daha SPK onayı

Fonun toplanmış sayılmasında yüzde 10’luk sınır yüzde 5’e düşürüldü

Tebliğle, 1 milyon TL’yi aşan fon taleplerinde, hedeflenen fon tutarının toplanmış sayılması için hedeflenen fonun en az %10’una tekabül eden fonun toplanmış olmasına ilişkin sınır da %5’e indirildi. Bu tutarın kampanya süresi içinde nitelikli yatırımcılar tarafından karşılanmış olması zorunlu tutuldu.

Paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayacak girişim şirketlerinin teknoloji veya üretim faaliyetinde bulunmaları zorunlu olacak.

Platforma başvuru tarihi itibarıyla itfa edilmemiş borçlanma aracı bulunan ihraççılar, halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile platforma başvuru tarihi itibarıyla itfa edilmemiş borçlanma aracı bulunan ihraççıların önemli etkiye sahip ortak konumunda bulunduğu şirketler borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayamayacaklar.

Tebliğin yürürlük tarihi olan bugün itibarıyla, SPK tarafından listeye alınmış olan platformlar, bu tebliğ kapsamında da paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplamak üzere ilan edilen listeye alınmış sayılacaklar. 

close

Gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.