Türkiye’de ödeme sistemleri ekosisteminde kanuni düzenleyiciler hangileri?

Türkiye’de her geçen yıl gelişimini sürdüren ödeme sistemleri ekosistemi, yakaladığı bu ivmeyi yasal düzenlemeler ile de pekiştiriyor. Peki Türkiye’de ve dünyada çok yeni olan ödeme sistemleri ile ilgili yasal mevzuatlar, mevzuatlar, genelgeler düzenlenirken ekosistem için önemli kurum ve kuruluşları sizler için derledik…

İşte ödeme sistemleri ve elektronik para sektöründe düzenleyiciler – 2021

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI (TCMB)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası), ülkemizde para ve kur politikasından sorumludur. Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, ayrıca finansal sistemde istikrarı sağlayıcı önlemleri almakla da görevlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, ülkemizde tedavülde olan
banknotların basımından ve dolaşımının sağlanmasından, ödeme sistemlerinin kurulması ve işletilmesi ile uluslararası rezervlerin yönetilmesinden de Merkez Bankası sorumludur.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU (BDDK)

1999 yılında bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesindeki parçalı yapının ortadan kaldırılması ve sektöre ilişkin tek bir bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumun kurulması kararlaştırmıştır.
Buradaki temel amaç, düzenleme ve denetimin etkinliğinin artırılması ve
bağımsız bir karar alma mekanizmasının oluşturulmasıdır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile Haziran 1999’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kurulmasına karar verilmiş ve Kurum, Eylül 2000’de faaliyetlerine başlamıştır.

BİLGİ TEKNOLOJILERI VE İLETİŞİM KURUMU (BTK)

Türkiye’de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen, Türkiye’nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur. Telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması ile ortaya çıkan düzenleme ve
denetleme ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Kurum, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile ilişkili olup, görevlerini yerine getirirken bağımsızdır.

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU (MASAK)

Ülkemizde suç gelirlerinin aklanması ile mücadele, Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Başkanlığı’nca yürütülmektedir. MASAK’ın temel fonksiyonu suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun
önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek, veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma
ve incelemeler yapmak veya yaptırmak ve elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB)

Kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağı olan vergiler ile diğer
gelirleri, Anayasa ve vergi kanunları çerçevesinde, mükellef haklarını da
gözeterek tahsil etmekle sorumlu olan, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığına bağlı bir devlet kurumudur. Görevleri çerçevesinde ödeme sistemlerini etkileyen düzenlemeler de yapmaktadır.