Çocukları oyun bağımlılığından korumak oyun şirketlerinin de görevi

Son yıllarda hayatımızda dijital oyunlara ayrılan zaman giderek artarken, her yaştan insana hitap etmesi ile birlikte özellikle çocuklarda ve gençlerde oyun bağımlılığı giderek yaygınlaşıyor.

Oyun bağımlılığının etkileri arasında ilgi kaybı, odaklanma sorunları, oyun başından ayrılamama gibi olumsuzlukların yanı sıra; fiziksel ve sosyal birçok olumsuz etki de gözlemlenebiliyor.

Yeme ve uyku bozuklukları, görme bozuklukları gibi fiziksel sorunlarla birlikte bireylerin işini ve ailesini ihmali gibi sosyal sorunlara da neden olabilen oyun bağımlılığı ile ilgili sorumluluk genellikle bireylere, ailelere ve sosyal yardım kuruluşlarına kalıyor. Ancak oyun firmaları da bu konuda sorumluluk alarak bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlığını riske atabilecek faktörlere oyunlarda daha az yer vermesi, sorunun çözümü açısından kilit rol oynuyor.

Konu ile ilgili konuşan Mayadem CEO’su Uğur Tılıkoğlu, “ Dijital oyunlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası ve önemini giderek artırıyor. Öğrenme, hayal gücü gibi bir çok alanda kişisel gelişime katkı sağlayan içerikler, insanların hayat kalitesine olumlu etkiler sağlarken, özellikle oyun içerisinde geçirilen süreyi artırarak bundan kazanç sağlama odaklı oyunların bireyler üzerinde yarattığı tahribat, bazen çok yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor.”

”Bu problemlerin çözümünde sorumluluğun sadece birey ve sosyal yardım kuruluşlarına bırakılmasını yanlış buluyoruz. Biz Mayadem olarak, geliştirdiğimiz oyunları uzman psikologlarımız gözetiminde olumsuz etkiler yaratabilecek şiddet ve kötü alışkanlıklardan çocukları uzak tutabilecek şekilde süreçlerimizi kurgularken, oyunlarımızın yapısında oyun süresini uzatmaya yönelik senaryolardan kaçınıyor ve oyun bağımlılığından da çocuklarımızı korumaya gayret eden güvenli içerikler üretmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.