TÖDEB’den beklenen hamle: Sektör verileri periyodik olarak raporlanacak

Üyeleri arasında iletişimi ve işbirliğini geliştirerek, sektörün büyümesine ve derinleşmesine fayda sağlamayı amaçlayan Türkiye Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), hem teşkilatlanma hem de statüsüyle kendisine verilen görev ve yetkiler kapsamında sektörün gelişimine dair çalışmalarını sürdürüyor.

TÖDEB’in 2022 yılı hedefleri arasında ise üyelerinden gelecek verileri konsolide ederek sektör raporlarını açıklamak yer alıyor. Bunun için TÖDEB Veri Transfer Sisteminin hayata geçirilmesi ve 2022 yılında ilk defa sektör verilerinin kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Halihazırda 26 elektronik para kuruluşu, 30 ödeme kuruluşu olmak üzere 56 üyesiyle faaliyetlerine devam eden Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), 2022 yılında Üyeleri ve kamu nezdinde yarattığı sinerjiyi her geçen gün daha da artırarak fintech sektörünün gelişimi için sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyor. Bu anlamda, Birliğin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı en büyük hedefler arasında üyelerinden gelecek verileri konsolide ederek sektör raporlarını açıklamak yer alıyor. Bunun için TÖDEB Veri Transfer Sisteminin hayata geçirilmesi ve 2022 yılında ilk defa sektör verilerinin kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

TÖDEB ayrıca, sektörün nitelikli personel istihdamına katkı sağlamak adına eğitim programları düzenleyerek, yeni nesillerin sektöre ilgilisinin daha da artmasını sağlayacak çalışmalar yürütecek.

Birliğin 2022 yılında öncelikli gündemleri arasında, üyelerinin şube ve temsilci bilgilerinin alınması, temsilci başvuru formları ve temsilcilik sözleşmelerinde yer alacak asgari unsurların belirlenmesi, tek seferlik ödeme işlemleri ve elektronik para ihracı kapsamında verilen dekontların içeriklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların tamamlanması da yer alıyor.

Açık Bankacılık Komitesi tüm paydaşlara katkı sağlamak için çalışıyor

Üyelerinin yanı sıra diğer fintech kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla Birliğin bünyesinde oluşturulan Açık Bankacılık Komitesinin tüm paydaşlara katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık; “Yönetmelik ile açık bankacılık olarak adlandırılan hizmetlerin netleşmesi akabinde bu hizmetleri sunmak üzere sektöre yeni oyuncuların girmesi, yeni girişlerin etkisiyle sunulan ürün ve hizmet çeşitliliğinin artması ve etkin rekabet ortamının korunması ile birlikte fintech sektörüne sermaye girişinin de artması öngörülüyor. Bu noktada da, sektörün yurt içi ve yurt dışı pazarlarda iyi anlaşılabilmesi için sektörün tanıtımına yönelik faaliyetler yürütülmesi planlanıyor, ödeme hizmetleri başta olmak üzere tüm fintech sektörüne ilişkin kamuoyu nezdindeki farkındalığın artırılması hedefleniyor” dedi.

2021 yılında Birlik bünyesinde yedi komite kuruldu

Üyeleri arasında iletişimi ve işbirliğini geliştirerek, sektörün büyümesine ve derinleşmesine fayda sağlamayı amaçlayan Türkiye Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), ilk Genel Kurulunu 17 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirerek faaliyetlerine başladı ve faaliyete geçtiği ilk günden itibaren hem teşkilatlanma hem de statüsü ile kendisine verilen görev ve yetkiler kapsamında sektörün gelişimine dair çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Birlik bünyesinde; Güvenlik Komitesi, Hukuk ve Mevzuat Komitesi, Açık Bankacılık Komitesi, Yasadışı Faaliyetlerle Mücadele Komitesi, Etik Komitesi, Uyum Komitesi ve Kamuoyu ile İlişkiler Komitesi olmak üzere yedi adet komite kurulduğunu belirten Eliaçık, “2021 yılı içerisinde söz konusu komitelerin tamamı verilen görevleri yerine getirmek üzere faaliyetlerine başladı. Mevzuata ve uygulamaya ilişkin daha etkili ve detaylı değerlendirme yapılabilmesi, uygulamada görülen aksaklıkların tespit edilebilmesi ve bu bağlamda sektörün gelişimine ışık tutulabilmesi için 20 adet çalışma/alt çalışma grubu da faaliyetlerine devam ediyor. Komite ve Çalışma Gruplarımızın da katkıları ile sektör uygulamalarında yeknesaklığın sağlanması adına Birliğimiz tarafından Mesleki Etik İlkeler, Disiplin Yönetmeliği, ilan ve reklam kuralları, araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi esasları, 6493 sayılı Kanuna aykırı fatura ödemelerinin engellenmesine yönelik ilke kararı ve benzeri düzenlemeler de hayata geçirildi” dedi.

Eliaçık 2021 yılında ayrıca, Birliğin üyesi ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bireysel müşterileri arasında 6493 sayılı Kanun kapsamında sunulan hizmetlerden doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyetine ilişkin düzenlemenin hazırlanarak yürürlüğe girdiğini ve Birliğin Bireysel Müşteri Hakem Heyeti kurularak faaliyetlerine başladığını belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sürdürüldü

Birliğin kamu ile iletişimin kesintisiz yürütülmesi hususuna azami önem gösterildiğini söyleyen Eliaçık, “Üyeler ile kamusal otoriterler arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanabilmesi için geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi. Nitekim yine 2021 yılı içerisinde MASAK temsilcileri ve Üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda MASAK Mevzuatındaki 2021 yılı değişiklikleri değerlendirildi” dedi.

“Birliğimiz, üyelerinin bir araya geldiği etkin ve değerli mecralar yarattı”

2021 yılının uzun zamandır beklenen ve sektörün gelişimine olumlu katkılarda bulunacağı düşünülen muhtelif düzenlemelerin de yayımlandığı bir yıl olduğunu dile getiren Eliaçık, “Bunların en başında yılın son günlerinde yayımlanan ve Üyelerimiz açısından son derece önemli düzenlemeler getiren, aynı zamanda finansal sistemin istikrarının korunması ve tüketici güven endeksinin yükseltilmesi amaçlarına hizmet edecek nitelikteki Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ geliyor. Bununla birlikte, mevzuat değişikliği ile üyelerimize de para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilme imkanı getirilmesi ve Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemine üyelerimizin de erişim ve entegrasyonunun mümkün kılınması da diğer önemli gelişmeler arasında yerini aldı. Bu düzenlemelerin taslak aşamasından itibaren değerlendirilmesi, ilgili taraflar ile görüşlerin paylaşılması ve yürürlüğe girmesinin akabinde uygulamaya yönelik oluşan tereddütlerin iletilmesi noktasında Birliğimiz aktif rol oynadı ve tüm üyelerinin bir araya geldiği etkin ve değerli mecralar yarattı” şeklinde konuştu.