TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık: “Servis modeli bankacılığı finansal sistemi değiştirecek birçok yeniliğin kaynağı olacak”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital bankacılıkta standartları belirleyen “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı”nı resmi internet sitesinde yayınlayarak görüşe açtı.
 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, “Çok net, kısa, tam da sektörün beklediği gibi son derece geniş yetkiler ve bu yetkilerin sunulması için ne gerektiğini ortaya koyan çok değerli bir çalışma. Türkiye’de bankacılık ve finansal sisteminin ilerlemesi için milat sayacağımız önemli gelişmelerden biri olarak görüyoruz. Türkiye’de ödeme ve elektronik para kuruluşlarıyla başlayan çok güçlü bir finansal teknoloji bilgi birikimi ve omurgası var. Son 5-6 yıl içinde sektör çok ciddi bir yol kat etti. Bunun olması için mevcut bankacılık sistemiyle çok yakın çalışmamız gerekiyor. Ayrıca finansal teknoloji şirketlerinin gelişen bir trendi ve Türkiye’deki bankacılık sisteminin yıllardan bugüne gelen dijitalleşen bankacılık yapısı var. Sektörün ödeme hizmetleri alanında ileriye taşınabilmesi için bankalar ile finansal teknoloji şirketlerinin çok yakın çalışması ve iş birliği zeminin oluşması gerekiyor. Bu taslak bize aradaki eksik halkanın tamamlandığını söylüyor” dedi.
 
Eliaçık, dijital bankaların kuruluşu için gerekli olan 1 milyar TL’lik asgari sermaye tutarının düşürülmesi yönünde sektörde bir beklenti olduğunu da dile getirdi.
 
Dijital bankaların verebilecekleri hizmetlere de değinen Eliaçık, “Finansal inovasyon, finansal kapsayıcılık ve bankacılık hizmetlerinin geniş kitlelere erişimi için sadece dijital kanallarda hizmet veren yeni bir bankacılık, yani dijital bankacılık tanımı yapıldı. Ancak bununla beraber bazı faaliyet kısıtları da getiriliyor. Finansal tüketiciye, yani bireylere odaklanılıyor. KOBİ’lere hizmet sunabilirsiniz ancak daha üst segmentteki ticari işletmelere hizmet sunamazsınız. Bireylere kredi verecekseniz, maaşının 4 katına kadar verebilirsiniz. Bu, finansal kapsayıcılığın ihtiyacı olan, bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanmadığı düşünülen kitlelere dijital odaklı bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.