Şarj hizmetleri yönetmelik taslağı sektörün görüşüne sunuldu

Örnek Resim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmetleri Yönetmeliği taslağını görüşe açtı. EPDK’nın internet sitesinde yer alan duyuruda, elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin hususların belirlendiği Şarj Hizmeti Yönetmeliği Taslağının hazırlandığı belirtildi.

Taslakta Yönetmeliğin amacı; elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak gösterildi.

Yönetmelik; şarj ünitesi ve şarj istasyonlarının kurulması ve işletilmesi, şarj ağının oluşturulması, şarj ağı işletmecilerinin lisanslandırılması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi, şarj ağı işletmecileri ve şarj istasyonu işletmecileri ile kullanıcıların hak ve yükümlülükleri, serbest erişim platformunun kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Taslağa göre, şarj ağı işletmeciliği Kurumdan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek. Lisans hiçbir surette devredilemeyecek. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilecek. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla lisans verilecek.

Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat hükümlerine de uymak zorunda olacak.

Tarifesi düzenlemeye tabi olan lisans sahibi tüzel kişiler şarj ağı işletme lisans başvurusunda bulunamaz ve şarj hizmeti sunamayacak.

Piyasada lisans alınmaksızın veya şarj ağına bağlı olmaksızın şarj hizmetinde bulunulduğunun tespit edilmesi hallerinde, ilgili kişi hakkında belirlenen yaptırımlar uygulanacak.

Söz konusu taslak 4 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.