Paraşüt, SGK’ye e-fatura kesme özelliği ekledi

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, yeni geliştirdiği “SGK’ye fatura kesme” özelliği ile 1 Temmuz itibarıyla e-faturaya geçiş zorunluluğu bulunan ve SGK ile sözleşmeli olan eczane, optik ve medikal firmalarındaki faturalama süreçlerini kolaylaştırıyor. Yeni özellik ile kullanıcılar satış, stok ve cari hesap takiplerini aynı ekrandan yaparak faturalama süreçlerini hızlandırabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat ayında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte 1
Temmuz 2021 itibarıyla eczaneler de dahil olmak üzere, Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçmesi zorunlu hale geldi. KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki en güvenilir çözüm ortağı olma rolünü üstlenen
Paraşüt, bu kapsama giren mükelleflerin e-faturaya geçiş süreçlerini kolaylaştırırken, zaman ve maliyet gibi önemli avantajlar sunmak üzere
“SGK’ye fatura kesme” özelliğini geliştirdi.

Tüm bilgiler tek ekranda

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, SGK’ye ve bağlı kurumlarına iletecekleri faturaları Paraşüt üzerinden kesip satış, stok ve cari hesap takibini aynı ekrandan yaparken, faturalama süreçlerini de hızlandırabiliyor. SGK’ye bağlı kurumlar vergi numarasından otomatik olarak tespit edildiğinden, Paraşüt uygulaması içinden SGK’ye fatura oluşturup göndermek için e-faturada bulunması gereken ek bilgileri doldurup gönderme adımlarını takip etmek yeterli oluyor. Üstelik e-faturaya geçiş ile birlikte evrakları muhasebe bürosuna gönderme zahmeti de ortadan kalktığından hem mükelleflerin hem de mali müşavirlerin hayatı kolaylaşıyor.

Sean X Yu: “E-fatura zaman ve maliyet avantajı sağlıyor”

E-fatura özelliğinin kullanıcılara sağladığı avantajlara değinen
Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “E-fatura sistemine geçen işletmeler öncelikle zaman ve maliyet avantajı yakalıyor. Kağıt faturaların beraberinde getirdiği arşivleme, baskı ve kargolama maliyetleri, elektronik fatura ve makbuz hizmetleri ile ortadan kalkıyor. Bugün matbu faturanın gönderim maliyeti 7-8 TL seviyesinde iken e-fatura ile bu rakamı 17 kuruşa kadar indirmek mümkün. Diğer taraftan yaptığımız incelemeler, e-fatura kullanan kurumların kullanmayanlara göre tahsilatlarını üçte bir oranında daha kısa sürede yaptığını gösteriyor. Bu da işletmeler için oldukça büyük bir avantaj.
Paraşüt olarak sunduğumuz özellikler ile aynı zamanda günlük mesailerinin önemli bir kısmını veri girişi ve bu verilerin yönetilmesine harcayan işletmelerin, ön muhasebe için ayırdıkları süreyi kısaltmayı amaçlıyoruz. 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olarak e-faturaya geçen işletmelerin geçiş sürecini kolaylaştırmak için de tüm geliştirmelerimizi tamamladık. Bundan sonra da ön muhasebenin dijital geleceğini tasarlama hedefiyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere özel geliştirmeler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

E-faturaya geçişe özel kampanya

Paraşüt, e-fatura kullanıcısı olmayan mükelleflerin geçiş sürecini 2 bin e-kontör hediyeli Dijital Dönüşüm Kampanyası ile de destekliyor.
Ayrıca dileyen mükellefler Paraşüt’ün Anahtar Teslim e-Fatura ek hizmetinden yararlanarak karmaşık başvuru süreçleri ile uğraşmadan yalnızca bir gün içinde hesaplı ve zahmetsizce e- faturaya geçiş yapabiliyor.