İş yerlerine POS cihazı zorunluluğu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş yerlerine pos cihazı bulundurma zorunluluğu getiriyor. Taslak ile kartla ödeme talebine olumsuz yanıt verilen müşterilerin mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor. Uygulamanın 1 Nisan’da başlaması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerinde kredi kartı okuyucusu (POS cihazı) bulundurma zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

Böylece mükellef işlemlerinin ve finansal hareketlerinin izlenmesi, vergiyi doğuran olayların tespit edilmesi ve kayıt dışılıkla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı’na göre Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerlerinde POS cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Getirilmesi öngörülen yükümlülüğün başlangıç tarihi ise 1 Nisan 2023 olarak belirlendi.

POS cihazı bulundurma zorunluluğunun ardından işe başlayanlar ‘başlangıç tarihi’nden, daha sonraki bir dönemde bu kapsama dahil olan tüccarlar ‘bilanço esasına göre defter tutmaya başladıkları zamandan’ itibaren 1 ay içinde bu yükümlülüğü yerine getirmek zorunda olacak.

Buna karşın mevcut düzenlemeler gereğince yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olanlar, ayrıca bir POS cihazı almayacak.