Hazine’den ‘yeni tedbirler sürecek’

Hazine’den alınan son tedbirler ve yeni uygulamalar sonrası yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, “Birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecek” ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan tedbirlerin, hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımını hem de finansal istikrarı destekler nitelikte olduğunu bildirdi.

Bakanlık, birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı getirilmesi,

• Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması,

• 15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı %10’u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziranda attığımız adımların bir devamıdır.

Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir.”