BBVA Yönetim Kurulu Başkanı’ndan pay dağıtımı açıklaması

Örnek Resim

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, bankanın kurumsal web sitesinde yayınlanan röportajında, “2021 ve 2022’de hissedarlarımıza, bankanın mevcut piyasa değerinin yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen, toplam 7 milyar Euro’nun üzerinde dağıtım yapmayı umuyoruz” dedi.

Vila’nın açıkladığı bu rakam, hisse geri alım programı ile her iki yıl için beklenen temettüleri içeriyor. Carlos Torres Vila BBVA’nın elindeki sermaye fazlasıyla ilgili olarak da önceliğin “kârlı büyüme” olduğunu, ancak hissedarlara “ek dağıtım” olasılığını da göz ardı etmediklerine değindi.

Bankanın 2024 senesi için hedef aralığını ise yüzde 11,5-12 olarak belirtti.

Carlos Torres Vila, BBVA’nın 2021 ve 2022’de hissedarlarına dağıtmayı planladığı 7 milyar Euro’nun üzerindeki payın 3,5 milyar Euro tutarında kısmının hisse geri alımı ile kalan kısmının bu iki yıl için beklenen temettülerin sonucu olduğunu açıkladı.

Bu temettüler, analistlerin mutabakatı ve bankanın yıllık olağan kârının yüzde 40’ı ila 50’si arasında bir ödeme yapılmasını belirleyen “hissedar dağıtım politikası” temelinde hesaplanıyor.

BBVA Başkanı, 2021’in son çeyreğinde başlatılan hisse geri alım programının ilk bacağının 1,5 milyar Euro tutarındaki önemli bir miktar ile halihazırda gerçekleştirildiğini, Türkiye’deki iştiraki Garanti BBVA’da sahip olmadığı ve işlem için düzenleyici kurum onayını bekleyen yüzde 50,15 oranındaki hisse geri alım teklifinin yüzde 100 kabul görüp gerçekleştiği varsayımında bile, ellerinde halen 2 milyar Euro’yu aşan önemli bir sermaye fazlasının olacağını söyledi.

BBVA’nın bu sermaye dahil olmak üzere gelecekte üreteceği her sermayeyi, iştiraklerini büyütmek için yatırım yapma ve hissedarlarına ek pay dağıtma kalemlerinde kullanacağını belirtti.

Bu kapsamda BBVA Başkanı, 2024’te yüzde 11,5 ila yüzde 12’lik tam yüklü CET1 sermaye oranı hedef aralığına ulaşmaya devam ederken, bankanın önceliğinin “ek dağıtımları” göz ardı etmeden hissedarlara uzun vadede değer yaratacak kârlı büyüme olacağını hatırlattı.

Carlos Torres Vila röportajında ayrıca, BBVA’nın güçlü yanlarını ve son Yatırımcı Günü’nde açıklanan büyüme planının iddialı hedeflerine ulaşmak için kullanabilecekleri destekleyici araçlar hakkında da bilgi verdi.

Vila bankanın güçlü yönleri arasında başta BBVA Grubu’nun Türkiye, Meksika, İspanya ve Güney Amerika gibi son derece cazip pazarlardaki lider konumda bulunan iştirakleri ile verimlilik ve kârlılık açısından rakiplerinden daha iyi durumdaki finansal göstergelerinin geldiğini, bunların yanı sıra dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki “öncü ve trend belirleyici” stratejik konumunun bulunduğunu belirtiyor.

Torres Vila, tamamen müşteri odaklı bir amaçla çalışan, kurumun kültür ve değerlerine sahip çıkan, yenilikçi ve azimli, ekip çalışmasını benimsemiş yetenekli insan kaynağının da bankanın gücünü tamamlayan önemli bir unsur olduğunu vurguluyor.

BBVA tüm bu varlıklarından güç alarak, geçtiğimiz kasım ayında 2024 yılı itibarıyla “Avrupa’daki en güçlü banka” olmayı hedeflediğini açıkladı.

Bankanın bu iddialı yaklaşımı; yüzde 42 maliyet-gelir oranı, yüzde 14 maddi özkaynak getirisi (ROTE), hisse başına maddi defter değeri ve temettülerde yıllık ortalama yüzde 9 büyüme, 10 milyon yeni müşteri ve 2018’den 2025’e kadar sürdürülebilirlik kapsamında daha önceki taahhüdünün iki katı olan 200 milyar Euro finansman gibi hedefleri kapsıyor.

Carlos Torres Vila, Türkiye’de Garanti BBVA hisseleri için yaptıkları satın alma teklifine ilişkin olarak da, “Türkiye BBVA için, büyüklüğü, demografik yapısı ve ticari ilişkileriyle uzun vadeli potansiyel gördüğümüz stratejik bir ülke konumunda. Bankacılık sektöründeki düşük seviyedeki penetrasyon da bu uzun vadeli potansiyeli destekliyor. Garanti BBVA da son beş yıldaki her yıl ortalama 1,2 milyar Euro’yu aşan performansıyla, karmaşık koşullarda dahi yüksek gelir elde edebilen, Türkiye’nin lider özel bankası” diye konuştu.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı sözlerini, “Halihazırda global olarak konsolide ettiğimiz bir bankada, mülkiyetimizde bulunmayan yüzde 50’lik hisse için teklif vererek hissedarlık oranımızı artırma fırsatına kavuştuk. Diğer bir deyişle, Grubun risk profili değişmezken net sonuçtaki payımızı artırmayı, böylece cazip finansal getirilerin yanında sermayeyi optimize etmeyi başarıyor, azınlık paylarının doğal verimsizliğini de ortadan kaldırıyoruz. Neticede bu operasyonu, uzun vadede BBVA ve hissedarları için şüphesiz çok cazip bir adım olarak görüyoruz.” şeklinde sürdürdü.

BBVA Başkanı, enflasyon, tedarik zincirlerindeki gerginlik ve yeni COVID-19 varyantları konusundaki belirsizlikler yavaş yavaş ortadan kalkarken, ekonomik toparlanmanın 2022’de devam edeceği görüşünde.

Durumu ekonomik kaygıların ötesinde değerlendiren Vila, “Dijitalleşme ve teknolojik yenilikler, sürdürülebilirlik ve özellikle de karbondan arındırma açısından dünya çapında yaşanan benzeri görülmemiş değişiklikler kilit bir rol oynamaya devam edecek. Bu, her ülkede tüm sektörleri ve işletmeleri etkileyecek. Bunların önümüzde büyük zorluklar olduğu kadar aynı zamanda da büyük fırsatlar da olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Torres Vila ayrıca, karbonsuzlaştırmanın 2022’deki hükümet gündemlerinde kilit bir öncelik olduğunu belirterek bunu başarmak için gelişmekte olan ülkelerin karşılıklı çaba göstermesi ve özel şirketlerin karbondan arındırma hedefini strateji ve yatırımlarının itici bir faktörü olarak görmeleri gerektiğine inandığını söyledi.

Hissedarlar için değer yaratmaya odaklanmak

Carlos Torres Vila, BBVA’nın son birkaç yıldaki “salgın sebebiyle bozulan ” performansını da değerlendirdi. Bankanın ve çalışanlarının topluma yardım etmesinden, üç milyondan fazla aileyi, serbest meslek sahibini ve 63 milyar Euro’luk erteleme ve finansmanla işletmeleri desteklemesinden duydukları gururu ifade etti.

Bu süreç boyunca tüm ekiplerin çalışmalarına ve BBVA Grubu CEO’su Onur Genç’in liderliğine de özel olarak değindi.

Vila, “Pandeminin stratejimizin temeli olan dijitalleşme ve sürdürülebilirlik trendlerine nasıl ivme kazandırdığını gördük. Bu dönemde, ABD’deki bağlı ortaklığın satışı, Avrupa’nın en büyük hisse geri alımlarından biri olan Garanti BBVA’daki hisse satın alma teklifi ve Yatırımcı Günü’nde açıkladığımız iddialı hedefler gibi, çok yerinde stratejik kararlar aldık.”

”Ayrıca BBVA ve vakıflarımızdan kapsayıcı büyümeyi desteklemek için 550 milyon Euro katkı taahhüt ederek bugüne kadarki en iddialı sosyal planımızı başlattık. BBVA’nın bu dönemdeki performansını değerlendirmenin bir başka yolu da hisse fiyatına bakmaktır.”

”Ocak 2019’dan bu yana BBVA hissesi ve temettüler, Avrupa bankalarında ortalama yüzde 30’luk bir artış, İspanyol bankaları için ise yüzde 6’lık bir düşüşe kıyasla yüzde 37 oranında değer kazandı” dedi.

2019, 2020 ve 2021 yılları dikkate alındığında, BBVA bu üç yılın her birinde, hisse fiyatı artışı ve temettüler dahil olmak üzere, İspanyol rakiplerini yüzde 10 oranında geride bıraktı.

Carlos Torres Vila görüşlerini, “Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve bir bütün olarak toplum adına fırsatlar yaratmak için, güçlü hedeflere, sağlam bir sermaye gücüne, en yetenekli insan kaynağına ve gerekli tüm doğru bileşenlere sahibiz” şeklinde tamamladı.