Alzheimer şirketlerin sayısı artıyor

Geleceğin iş dünyası otonom şirketlere doğru ilerlerken ve aynı zamanda teknoloji, toplum, ekonomi gibi kavramlar yeni sürümleri ile karşımıza çıkarken, bazı şirketlerin geçmişi ile bugününü anlık ve matematiksel olarak verilerle karşılaştırmadığı ve ölçemediği görülüyor. Bu durumu yaşayan şirketleri “Alzheimer Şirket” olarak tanımlayan Dijital Dönüşüm Danışman Dr. Müh. Gülay Savaş’a göre, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğu hedef odaklı stratejik bir planlama ile değil, günü kurtarma şeklinde ilerliyor.

Alzheimer şirketleri, kurumsal bir hafızası olmayan, yani dününü hatırlamayan, diğer yandan bugünün risklerine anlık tepki veremeyen ve bu nedenler dolayısıyla da kurum olarak Alzheimer olan yapılar olarak ifade eden Gülay Savaş, Alzheimer şirketlerin karakteristik özelliklerini şu şekilde sıralıyor.

 • Şirketin tüm süreçlerinin hala bir-iki anahtar kişinin hafızasında ya da ellerindeki bilgisayarlarda saklı olması. Kurumsal bir hafızaya sahip olunmaması,
 • Şirkette tüm süreçlerin entegre bir yazılım çözümü ile yönetilmiyor ve takip edilmiyor olması,
 • Her departmanın kendi sürecini farklı veri tabanlarında çalışan ayrı ayrı yazılımlar ile dağınık şekilde yönetmesi,
 • Yazılım kullanmanın ötesinde hala satışa, üretime, ar-ge vb. süreçlere ait bilgilerin en azından bir excel dosyasında dahi toplanmıyor ve bilginin enformasyona dönüşmüyor olması. Diğer bir deyişle, bir sürece ait bilginin başka bir bilgi ile entegre edilmiyor olması.
 • Hala birçok süreç bilgisinin ya da programın internet üzerinde çalışmıyor olması,
 • Kurumların hala internet ve bulut teknolojilerine güvenmeme yaklaşımları dolayısıyla bilgilerini buluta açmak, taşımak istememeleri.

Gülay Savaş, Alzheimer şirketlerin içinde bulundukları mevcut durumda kurtulmaları için aşağıdaki adımları mutlaka atmaları gerektiğini belirtiyor.

 • Firma içi tüm süreçlerin aynı yazılımda, aynı veritabanında ve tek bir formatta kayıtlı olmalı,
 • Daha iyi kararlar almak ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla “veri analizi” yapılmalı,
 • Yönetimsel göstergeler üzerinden karar mekanizması yönetilmeli,
 • Daha kaliteli çıktılar ve sonuçlar için iyileştirme hedefleri mutlaka konulmalı,
 • Doğru iş takibi ve belirlenen hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürümek için yönetimsel takip merkezde olmalı,
 • Mevcut sonuçlarla yönetim sağlanmalı,
 • Sektöründe başarısını kendisine referans aldığı şirketlerle karşılaştırma yapmalı. Diğer bir tanımlama ile benchmarking (kıyaslama) yapılmalı.
 • Yeni hedefler konulmalı, başarıyı yeni zeminlere taşımak iş süreçleri ve hedefler arasında yer almalıdır.