Tedarikçi finansmanı, küresel çapta 1,3 trilyon dolara ulaştı

Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, tedarikçi finansmanının dünyada Türkiye’den çok daha gelişmiş bir halde olduğunu ve BCR Dünya Tedarik Zinciri Finansmanı Raporu’ na göre tedarikçi finansmanının 2020 yılında 1.31 trilyon dolarlık bir değere ulaştığını belirterek, aynı rapora dayanarak, bu hacim karşılığından sürekli sağlanan 505 milyar dolarlık finansman tutarı olduğunu dile getirdi.

Ekemen Fidan, “Bu rakamlar doğrultusunda dünya Tedarikçi Finansmanı işlemlerinde ortalama vade 140 gün seviyelerinde hesaplanıyor. Türkiye’de ise bu hacmin 60 milyar TL civarında olduğunu tahmin ediyoruz.”

”Vadelerin ise ya daha uzun olduğunu ya da uzatılmaya gerek görüldüğünü mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızda gözlemliyoruz. Tedarikçi finansmanı Türkiye’de çok daha hızlı büyümesi gereken bir ürün. Çünkü alıcıların büyük, tedarikçilerin görece küçük olduğu, küçük ölçekli firmaların para bulmakta zorlandığı ve vadenin 150 günün üzerinde olduğu bir ekonomide tedarikçilerin finansmana oldukça fazla ihtiyacı var.”

”Finansmanı bulsalar da bu durumda görece yüksek maliyete katlanıp ve finansman karşılığında teminat vermek zorunda kalıyorlar.” dedi.

Tedarikçilerin alıcılardan talepkâr olması gerekir

Tedarikçi finansmanının Türkiye’de olması gerektiği kadar büyüyemediğinin de altını çizen Ekemen Fidan, “En temel nedenlerinden bir tanesi hala vadeli çekin piyasada oldukça yaygın olarak kullanılmaya devam edilmesi. Bir diğer nedeni ise küçük ölçekli KOBİ tedarikçinin büyük ölçekli alıcısına gidip ‘Benim paraya ihtiyacım var’ demeye korkması.”

”Aslında böyle bir ortamda herkesin paraya ihtiyacı var. Pandemi süreci zaten ticaretin daraldığı, ödeme vadelerinin ve fiyatların arttığı bir ortam yarattı.”

”KOBİ üretimine devam edebilmek, hayatta kalabilmek ve en önemlisi faizlerin ve maliyetlerin arttığı bir dönemde tüm kaynakları verimli kullanabilmek için finansal desteğe ihtiyaç duyuyor. Böyle bir dönemde alıcıların tedarikçilerini desteklemesi beklenir ama tedarikçilerin de alıcılardan talepkâr olması gerekir.” şeklinde konuştu.

Tedarikçi Finansmanı, olması gereken artış trendinde değil

Octet Tedarikçi Finansmanı platformunun çok rağbet gördüğünü ancak hala mevcut ortam ve şartlarda tedarikçinin ihtiyaçlarına göre olması gereken artış trendinde olmadığını vurgulayan Ekemen Fidan; “Alıcıların bu konuda tedarikçilerini daha çok destekliyor olması ve kredibilitesi yüksek olan grupların bankalarla birlikte bu işe yönelmesi gerekiyor.”

”Alıcıların kendi devamlılığı ve aynı kalitede mal üretmesi, hizmet sağlaması için en başta tedarikçisini desteklemesi çok önemli. Tedarikçisini desteklemesi için de en önemli enstrüman Tedarikçi Finansmanı. Octet Tedarikçi Finansmanı Platformu, alıcının tedarikçisini desteklemesi için teknolojik altyapı sunuyor.”

”Alıcının, kendi ERP’sinde vadesi ve ödenebilir tutarı kesinleşmiş faturaların Octet platforma akmasını ve platforma otomatik yüklenen bu faturaların, tedarikçiler tarafından görülmesini, finansmana ihtiyacı olduğu zaman alıcının yönlendirdiği bankaya birkaç tık ile finansman kullanmak istediği fatura bilgilerini yönlendirmesini ve fiyat sormasını, son aşamada da uygun bulduğu fiyatla işlemi gerçekleştirmesini sağlıyoruz.”

”İşlem gerçekleştikten sonra ise alıcının muhasebesini otomatik oluşturması için talep edilen bilgileri dijital ortamda sağlıyoruz. Yani alıcının zaten kendi satın alma sürecinde yönettiği aşamaları takiben, ödenebilir hale gelen fatura bilgisi oluştuktan sonra, tedarikçi finansmanı için hiç el değmeden otomatik bir sürecin işletilmesini ve alıcıya herhangi bir külfet getirmeden işlemin gerçekleşmesini sağlayan bir altyapı sunuyoruz.” dedi.

Alıcıların kendi devamlılığı için tedarikçilerine destek olması artık zorunluluk

Octet platformunun altyapısı sayesinde alıcı, satıcı ve bankanın mutlu olduğunu da söyleyen Ekemen Fidan şöyle devam etti:

“Bir firmanın devamlılığı sadece kendi üretim sürecinden ibaret değildir. Tedarik zinciri yönetimi ve tedarikçilerin her anlamda sürekliliği son zamanların en önemli konularındandır. ”

”Tedarik zinciri yönetimi altında ele alınan Tedarikçi Finansmanı ise ister Pandemi nedeniyle diyelim ister Dünya’daki ve ülkemizdeki fiyat artışları nedeniyle diyelim sürekliliği sağlamak için bir zorunluluktur. Bu konuyu büyük alıcıların kendi hizmet kalitelerinin devamlılığı açısından ele alması şart olduğu gibi sosyal sorumluluk olarak da ele alınması gerekir kanaatindeyim.”

Yetkinliğimizle bankanın kendi dilinden de konuşabiliyoruz

”Sadece teknolojik altyapı olarak değil, hizmet sağlayıcı olarak da Octet kadrosu bu ürüne çok hakim. Ekip bankacılık deneyimi olan ve bu ürünü banka tarafında satmış kadro ve kişilerden oluşmakta. Dolayısıyla bu yetkinlikle hem alıcıya hem tedarikçiye tam destek olabiliyor ve aynı zamanda bankanın kendi dilinden de konuşabiliyoruz.”