Finans dışı firmaların döviz açığı 4 milyar dolar arttı

Geçen ocak ayında ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2021 verilerine göre varlıklar 3 milyar 386 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 651 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 119 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Aralık 2021 dönemine göre 4 milyar 37 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, “Ocak 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 2.043 milyon dolar ve 1.705 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 278 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 3.386 milyon dolar azalmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1.628 milyon dolar ve 17 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 2.296 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 651 milyon dolar artmıştır.” denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

“Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2021 dönemine göre 241 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 1.388 milyon dolar azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 3.289 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1.010 milyon dolar azalmıştır.

Ocak 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 131.204 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 78.333 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 52.871 milyon dolar olarak gerçekleşerek Aralık 2021 dönemine göre 6.712 milyon dolar azalmıştır (Grafik 5). Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyindedir.”