PERYON_YKB_Buket-Celebioven_2 (1)

Çalışanların yüzde 76’sı daha esnek bir iş yaşamı istiyor

Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme vizyonuyla ve daha uygar ve “insan”a yaraşır bir iş dünyası hedefi ile faaliyetlerini sürdüren PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, 50’inci yılı dolayısıyla başlatılan diyalog seferberliği kapsamında bilgi paylaşımını sürdürüyor.

Dünya İnsan Yönetimi Dernekleri Federasyonu (WFPMA) ve Boston Consulting Group (BCG) iş birliğiyle gerçekleşen kurumlardaki insan yönetimi eğilimlerine ilişkin dünyanın en uzun süredir devam eden “Creating People Advantage” (İnsan Avantajı Yaratmak) araştırmasının Türkiye verileri PERYÖN’ün katkılarıyla bir araya getirildi.

İnsan yönetimi profesyonellerinin önceliklerinin belirlendiği araştırma dünya çapında bir kılavuz olma niteliği taşıyor. 113 ülkeden 6686 İK profesyonelinin katıldığı araştırmaya göre hızla değişen bir iş ortamında İK liderlerinin odaklanması gereken üç öncelikli hedefi var: Dijitalleşme, yetenek ve işin geleceği.

Bilgiyi paylaşmak artık daha önemli

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven pandeminin tüm dünyada çok yönlü bir dönüşüm başlattığını, hibrit çalışma sistemlerinin kalıcı olduğunu ve tüm bu değişimin, ‘insan’ konusunda da büyük bir farkındalık yarattığını söyledi.

Çelebiöven, “insan”ın ve “insan verilen değer”in iş dünyasının merkezine yerleşmesi ile insan kaynaklarının(İK) rolünün de değişerek stratejik bir fonksiyon haline geldiğine dikkat çekti.

Çelebiöven; “İK, “İşin Geleceğini Tasarlama” konusunda etkin rol almalı. Yetenek stratejisi, organizasyonun stratejisi ile bağlantılı hale getirilerek organizasyondaki herkesi ortak amaç ve değerler altında birleştirmek, yapıyı ve operasyonları daha çevik hale getirmek, büyüme ve gelişim kültürü yaratmak konusunda daha aktif olmalı.”

”İK’nın pandemi de kazandığı önemin değerli olduğunu belirterek, PERYÖN’ün 50’inci yılı vesilesiyle Gelecek ‘İnsan Konuşursa Başlar’ perpektifinde hayata geçirdikleri tüm faaliyetlerin ‘Türk iş dünyasını dünya ile hizalamak’ açısından önemli olduğunun altını çizdi.

İlk kez Türkiye’den yoğun bilgi üretimi oldu

BCG İstanbul Yönetici Ortağı ve Türkiye Ofis Lideri Gözde Yalazı Özbek “Creating People Advantage” (İnsan Avantajı Yaratmak) araştırmasının, değişen İK önceliklerini analiz etmeyi ve uzun dönemli yol haritalarını oluşturabilmeleri için İK profesyonellerine yön göstermeyi amaçladığını belirtti.

Özbek, araştırmayı ilk kez PERYÖN üyelerinin desteğiyle Türkiye’den de sağlıklı veri toplanabildiğini, bu haliyle araştırmanın ve bilgi üretiminin Türkiye ofisi açısından da çok önemli olduğuna dikkat çekti.

“Memnun olsalar da iş arıyorlar, yeni rollere ve esnekliğe odaklılar”

Gözde Yalazı Özbek, araştırmada öne çıkan üç önemli noktanın belirleyici olduğunu söyledi:

”Kalifiye çalışanların yüzde 20’sinin mevcut işlerinden memnun olsa bile, yeni iş aramaları, beyaz yaka çalışanların yüzde 68’inin yeni bir role geçiş için sıfırdan eğitim almaya istekli olmaları ve tüm çalışanların yüzde 76’sının nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda esneklik bekliyorlar.”

Özbek, beyaz yaka çalışanların yüzde 68’inin kendisini geliştirip farklı bir yetkinlik kazanma isteğinin globalde ve Türkiye’de karşılanmasının mutsuz bir çalışan havuzu oluşturacağını ve bunun da iş dünyası için büyük bir risk olacağını belirtti.

Çalışanların yüzde 76’sının esnek çalışma arzusunun ise pandeminin bir sonucu olduğuna dikkat çeken Özbek, çalışanların esneklik kavramının herşeye bağlı olabileceğini düşünmeye ve bunu talep etmeye başladıklarını söyledi.

Özbek “Geçmişte ele aldığımız konular ve mevcut İK yetkinlikleri ile yarının kazananı olmamız çok zor. Çalışanlar isteklerini artık yüksek sesle dile getiriyorlar. Bu rakamların özellikle Y ve Z kuşaklarından gelen verilerle oluşmasından yola çıkarak her bir eğilimin zamanla azalmayacağını tam tersi artacağını söyleyebiliriz” dedi.

Beklentileri karşılayacak dengeyi kurmak İK’nın sorumluluğunda

Gözde Yalazı Özbek küresel ve yerel sonuçların analizi sonrası 5 konunun ana gündem maddesi olacağının tahmin edildiğini söyledi:

Beceri ve yetenek yönetimine odaklanmak, liderlik, kültür ve amaç konularının artan önemi, ‘İşin Geleceği’ni bugünden tanımlamak, İK uygulamalarında daha stratejik ve bütünsel bir yaklaşım ve analitik ve veri odaklı İK uygulamaları.

Özbek, “BCG araştırmasının sonuçlarına göre beklentiler her geçen gün değişiyor ve İK profesyonelleri birçok farklı konuyu aynı anda ele almak durumunda. Bu nedenle, şirket dinamiklerine ve çalışan gruplarına göre bir denge kurmak önemli” dedi.

Araştırmanın öne çıkan sonuçları

 • Kalifiye çalışanların yüzde 20’sinin mevcut işlerinden memnun olsa bile, yeni iş arıyor olması
 • Beyaz yaka çalışanların yüzde 68’inin yeni bir role geçiş için sıfırdan eğitim almaya istekli olmaları
 • Tüm çalışanların yüzde 76’sının nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda esneklik bekliyor olmaları
 • Mevcut yetkinliklerin ve gelecekte aranılacak İK yetkinliklerinden büyük ölçüde farklılaşıyor olması
 • Kurumlarda, İK stratejisinin yüzde 90 oranıyla gündemde ilk sırayı alıyor olması.
 • Türkiye bulgularının, küresel sonuçlarla karşılaştırıldığında kültür ve amaç, liderlik gibi konularda farklılaşıyor olması
 • Birçok şirketin gelecekte öne çıkacağını düşünülen yetkinliklerle ilgili somut adımlar atıyor olması
 • Araştırma, İK ve iş yaşamı için 5 önemli gündem maddesinin odağa alınmasını öngörüyor:
 1. Beceri ve yetenek yönetimine odaklanmak
 2. Liderlik, kültür ve amaç konularının artan öneminin farkında olmak
 3. “İşin Geleceği”ni bugünden tanımlamak
 4. İK uygulamalarında daha stratejik ve bütünsel bir yaklaşım benimsemek
 5. Analitik ve veri odaklı İK uygulamalarını sürece dahil etmek.